Om kompetenscentrumet

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Huvudmålen för kompetenscentrumet 2018–2021 är följande: 

  • Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland
  • Offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används aktivt
  • Upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär av varandra

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP.

Sakkunniga vid KEINO

Här hittar du våra sakkunniga.

Register over enkater bland intressentgrupper och dataskyddet

Registret har skapats för kompetenscentret KEINOs enkäter bland intressentgruppe.

KEINO FAQ (På Finska)

Vill du göra ett hållbart och innovativt förvärv? Du är inte ensam. På denna sida har vi samlat vanliga frågor (FAQ) med svar.

Förändringsagenterna

KEINO samlar nätverk för kollegialt stöd i regionerna i landet. Nätverken är öppna för representanter för upphandlande enheter av olika slag.