Internationell offentlig upphandling

Ett sätt att ge fart åt hållbara och innovativa offentliga upphandlingar är att nätverka i internationella projekt med europeiska upphandlingsexperter. Genom att lära sig av internationell god praxis kan de upphandlande enheterna utveckla sin verksamhet och sprida kompetensen vidare i hemlandet.

KEINO har som mål att bredda nätverken och kompetensen. KEINO stöder finländska upphandlande enheter i att utnyttja europeiska finansieringsformer för innovativ offentlig upphandling. KEINO informerar upphandlande enheter om intressanta internationella projekt och utvecklar Finlands landsbild genom att informera om finländsk spetskompetens.

VARFÖR BLICKA UTANFÖR FINLANDS GRÄNSER? 

Om ni känner igen några av behoven nedan kan det löna sig att rikta blicken utanför landets gränser.

  • Ni saknar inspiration och exempel på hållbar och innovativ upphandling

  • Ni vill lära er av internationella toppexperter inom upphandling
  • Ni söker intressanta lösningar och finansiering på det internationella planet
  • Ni vill vara föregångare och sprida god praxis i hemlandet.
  • Ni vill informera internationellt om er föregångarverksamhet
  • Intresse finns för studieresor till upphandlande enheter i Europa

VILKA VERKTYG HAR KEINO ATT ERBJUDA?

Information om god internationell upphandlingspraxis

Kompetenscentrumet KEINO har samlat in information om goda exempel på europeisk upphandling till de upphandlande enheternas förfogande… du hittar de utländska upphandlingsexemplen här.

Internationella nätverk

Kompetenscentrumet KEINO hjälper upphandlingssakkunniga med att söka sig utomlands för expertutbyte. KEINO medverkar också i internationella nätverk, till exempel i

EU Urban Agenda som Finlands representant.

Synlighet

Kompetenscentrumet KEINO sammanställer intressanta berättelser som fungerar som referenser för internationell kommunikation. Kompetenscentrumet söker också upp och presenterar finländska upphandlande enheter för internationella tävlingar inom upphandling eller motsvarande. 

När det gäller internationalisering av upphandlingsverksamheten är KEINOs mål att främja exporten av lösningar som tagits fram i offentliga upphandlingsprojekt och stärka bilden av Finland som en internationellt känd innovations- och försöksvänlig verksamhetsmiljö. KEINOs mål är att finländska upphandlande enheter och sakkunniga aktivt ska utnyttja europeisk finansiering för innovativ offentlig upphandling och att de ska vara eftertraktade partner.

Hur kommer jag igång?

Kontakta oss på palvelu@hankintakeino.fi och berätta vad du har för behov och mål. Den av våra sakkunniga som kan hjälpa dig bäst tar sedan kontakt med dig per e-post eller telefon. Därefter funderar vi ut följande steg tillsammans.