Tanelin kasvokuva

Name
Taneli
Varis

Contact title
Expert, hållbar upphandling

Contact details
E-post
taneli.varis@motiva.fi
Mobiltelefon
050 576 0769

Styrkor

Främjande av socialt och ekologiskt hållbar upphandling. Marknadskartläggningar och dialog.

Kommentar till kontakten

Med nytänkande kring upphandling sparar man såväl naturen som gemensamma resurser och möjliggör bättre tjänster och handlingsmodeller.