Regionalt samarbete och stöd inom offentlig upphandling

FÖR VEM ÄR REGIONALT SAMARBETE INOM OFFENTLIG UPPHANDLING VIKTIGT?

Kommuner, samkommuner, statliga ämbetsverk, universitet och församlingar.

VILKEN NYTTA GER REGIONALT SAMARBETE OCH STÖD INOM OFFENTLIG UPPHANDLING?

Om samarbets- och stödbehoven och/eller utmaningarna nedan motsvarar dina, kan det regionala samarbete som KEINO samordnar vara till stöd för dig.

  • Vilja att stödja lokal verksamhet
  • Behov eller vilja att hjälpa de upphandlande enheterna i regionen med att sprida information och lära av andra.

VILKA VERKTYG ERBJUDER KOMPETENSCENTRUMET?

På kompetenscentrumets webbplats hittar du information om lokala rådgivare för hållbar och innovativ upphandling, s.k. förändringsagenter. Förändringsagenterna fungerar som KEINOs lokala kontakt och för kompetenscentrumets verksamhet närmare de upphandlande enheterna. Läs mer: 

Förändringsagenterna