Samarbete och nätverkande

Betydelsen av samarbete och nätverkande mellan offentliga inköpare har ökat stadigt. Samarbete vid upphandling är ett sätt att uppnå kostnadseffektivitet och genom samarbete och nätverkande lära sig olika sätt att upphandla, för att utvinna nya verktyg och insikter i sitt eget sortiment.
 
KEINO syftar till att ge möjligheter till samarbete och nätverkande mellan upphandlingspersonal och offentliga aktörer som är inblandade i upphandling samt företag. Utöver detta tillhandahåller vi information om upphandlingssamarbete och upphandlingsnätverk och direkt till det.

Samarbete med föregångare inom offentlig upphandling (Green Deal-avtal)

Beställargrupper inom offentlig upphandling

Regionalt samarbete och stöd inom offentlig upphandling