Riinan kasvokuva

Name
Riina
Antikainen

Contact title
Direktör, Det strategiska programmet för hållbar cirkulär ekonomi

Contact details
E-post
riina.antikainen@ymparisto.fi
Telefonnummer
Puhelinnumero 0295251146

Styrkor

Miljökonsekvensbedömning vid upphandling och koldioxidsnål upphandling i en cirkulär ekonomi.

Kommentar till kontakten

Offentlig upphandling som ett sätt att främja cirkulär ekonomi väcker stort intresse också på internationell nivå, bland annat i EPA nätverket där jag är aktiv.