kuva_riikka_munne

Name
Riikka
Munne

Titel
Projektexpert

Kontakt
E-post
riikka.munne@businessfinland.fi
Telefonnummer
050 5577 464

Styrkor

Innovationer och utveckling av upphandlingen.

Kommentar till kontakten

Nyckelfaktorer är utvecklingsanda, samarbete och mod att göra försök. Man kan få fart på praxis att lära av andra och dela erfarenheter bland annat genom arbete i beställargrupper, men det är av största vikt att det inlärda delas mellan de olika sektorerna inom den egna organisationen.