Piian kasvokuva

Name
Piia
Moilanen

Contact title
Ledande expert, innovativ offentlig upphandling

Contact details
E-post
piia.moilanen@businessfinland.fi
Mobiltelefon
050 5577748 

Styrkor

Innovationsförmåga och utveckling vid upphandling. Finansieringsalternativ för innovativ offentlig upphandling. Samarbete mellan upphandlande enheter och företag. Plattformsekonomi och ny teknik vid upphandling och som verktyg för hållbar utveckling.

Kommentar till kontakten

Innovationsförmåga och företagssamarbete vid upphandling gör det lättare för offentliga aktörer att utvecklas och förnya verksamheten. Jag tror att innovationer för den offentliga sektorns behov kan uppstå när man bryter silotänkandet och byter perspektiv. Genom att utforska möjligheterna med den nya tekniken kan vi se invanda verksamheter i ett nytt ljus. Tekniken är fortfarande ett verktyg, inte ett ändamål.