kuva_pekka_alahuhta

Name
Pekka
Alahuhta

Contact title
Konsult, konkurrensutsättning

Contact details
E-post
pekka.alahuhta@hansel.fi
Telefonnummer
0294 444 301

Styrkor

Konkurrensutsättning av omfattande ICT-upphandlingar och experttjänster och ledning av konkurrensutsättningsprojekt. Resultatbaserade upphandlingar och effektinriktade investeringsprojekt.

Kommentar till kontakten

Jag är doktor i produktionsekonomi från södra Helsingfors och mitt hjärta slår särskilt för konkurrensutsättning av ICT- och experttjänster. Nyckelfaktorer för en lyckad offentlig upphandling är för mig samarbete och slutresultatets effekter.