Liisan kasvokuva

Name
Liisa
Lehtomäki

Titel
Utvecklingschef

Kontakt
E-post
liisa.lehtomaki@hansel.fi
Telefonnummer
0294 444 256

Styrkor

Beaktar miljöaspekter och sociala aspekter vid offentlig upphandling. Upphandlingsjuridisk rådgivning vid konkurrensutsättning och kontrakt.

Kommentar till kontakten

Det bästa jag lärt mig hittills inom området är att det alltid lönar sig att ta reda på om miljöaspekter kan beaktas vid upphandling. Kunskap finns, bara man frågar efter den.