Karinin kuva

Name
Karin
Metsäpelto

Contact title
Specialist, kommukation

Contact details
E-post
karin.metsapelto@kuntaliitto.fi
Mobiltelefon
0505605830

Styrkor

Produktion av innehåll om hållbar och innovativ upphandling.

Kommentar till kontakten

Det är inte meningen att livet ska vara lätt utan att det ska gå framåt och utvecklas – det samma gäller upphandlingen. Jag anser att ansvarsfulla och innovativa lösningar är superkrafter. Jakten på sådana ger upphandlingsexperterna tillfälle att bli samhällets superhjältar.