Resultatbaserade finansieringsavtal (SIB)

Resultatbaserat finansieringsavtal (SIB) – vad handlar det om?

Resultatbaserade finansieringsavtal (SIB) är ett verktyg för upphandling av resultat och effekter. Den offentliga sektorn fastställer noggranna, mätbara mål för upphandlingen. Målen visar den önskade ökningen i välfärden. Institutionella och privata investerare finansierar välfärdsfrämjande tjänster och bär de ekonomiska riskerna vid genomförandet av tjänsterna. Den offentliga sektorn betalar endast för resultat som uppfyller målet.

Verktyget testas redan i två projekt i Finland. Det första av dem har som mål att öka arbetshälsan inom den offentliga sektorn och det andra, som leds av arbets- och näringsministeriet, ska påskynda sysselsättningen av invandrare.

Vem drar nytta av resultatbaserade finansieringsavtal inom offentlig upphandling?

Alla organisationer inom den offentliga sektorn som vill upphandla samhälleliga effekter och miljöeffekter i stället för prestationer. 

VARFÖR INGÅ ETT RESULTATBASERAT FINANSIERINGSAVTAL?

  • Genom skattemedel kan man åstadkomma mer välfärd när man upphandlar effekter i stället för prestationer

  • Privat kapital ger möjlighet till förutseende och förebyggande verksamhet

  • Resultatbaserade finansieringsavtal fungerar som verktyg vid systemförändringar

VILKA VERKTYG HAR KEINO ATT ERBJUDA?

Information

KEINO erbjuder information om nationella och internationella resultatbaserade finansieringsavtal.

Råd

KEINO ger råd om beredningen av avtal. Till exempel för kommunerna erbjuder vi stöd vid modellering av ekonomin och verksamheten i deras egna välfärdsfrämjande projekt.

Verktyg

Kompetenscentrumet KEINO utvecklar verktyg för upphandlande enheter för modellering och mätning av resultatbaserade upphandlingar.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?

Läs mer om resultatbaserade finansieringsavtal och pågående resultatbaserade projekt på Sitras webbplats: https://www.sitra.fi/sv/projekt/sib-fonder/

Kontakta oss på palvelu@hankintakeino.fi och berätta vad du har för behov och mål. Den av våra sakkunniga som kan hjälpa dig bäst tar sedan kontakt med dig per e-post eller telefon. Därefter funderar vi ut följande steg tillsammans.