Name
Johanna
Leväsluoto

Contact title
Forskare

Contact details
E-post
johanna.levasluoto@vtt.fi
Telefonnummer
040 1625875

Styrkor

Innovativ offentlig upphandling inom social- och hälsovården. Du kan fråga mig om:

  • Upphandling inom välfärdssektorn
  • Effektinriktad upphandling
Kommentar till kontakten

Upphandling inom social- och hälsovården kunde i framtiden allt mera basera sig på eftersträvade effekter. Gemensam inlärning kring sådan upphandling är samtidigt både en utmaning och en möjlighet för oss alla.