Isa-Marian ksavokuva

Name
Isa-Maria
Bergman

Titel
Direktör, cirkulär ekonomi

Kontakt
E-post
isa-maria.bergman@motiva.fi
Mobiltelefon
040 487 4242

Styrkor

Strategisk ledning och genomförande av hållbar upphandling. Utbildning och gemensamma utvecklingsprocesser.

Kommentar till kontakten

Under mer än femton år av arbete med att främja hållbar upphandling har jag märkt att det viktigaste är att lyssna. Genom att vara lyhörd kan du hjälpa din kund eller samarbetspartner på rätt sätt och få igång saker. Hållbar utveckling sker genom många små steg.