kuva_annukka_berg

Name
Annukka
Berg

Titel
Specialforskare

Kontakt
E-post
annukka.berg@ymparisto.fi
Telefonnummer
050 348 0919

Styrkor

Val av strategiskt effektiva upphandlingar; planering, genomförande och bedömning av försök och
pilotprojekt.

Du kan fråga mig också om:

  • Hållbar konsumtion och produktion samt resurssmarta innovationer i allmänhet.
  • Omfattande programarbete samt försök som en del av strategisk ledning.
Kommentar till kontakten

Min tidigare arbetserfarenhet har övertygat mig om att den offentliga sektorn i Finland är smart, smidig ochvillig att utvecklas. Upphandling är styrka. Låt oss driva förändringen med hjälp av den.