Upphandlingskompetens.fi förnyas

KEINO-sivu-uudistuksen.kuva

Du har kanske märkt att webbplatsen www.hankintakeino.fi och språkversionerna www.upphandlingskompetens.fi och www.procurementcompetence.fi nu ser lite annorlunda ut än tidigare. Vi förnyar webbsidorna om KEINO under hösten. Målet är att på webbsidorna sammanställa intressant och viktig information om hållbar och innovativ upphandling i så stor omfattning som möjligt. 

Webbplatsen fick en ny layout och struktur den 30 augusti och arbetet med länkar och teknisk finslipning fortsätter under september. Vi tar gärna emot respons om funktionsproblem eller brister i innehållet samt önskemål. Utöver ris tar vi förstås också gärna emot ros! Båda kan du skicka till vår kommunikationsansvarige här.