Genomslagskraft målmedvetet och tillsammans

För att lyckas med en helomvändning i sin livsstil rekommenderas realistiska mål som är mätbara, så att man när man uppnått målen vet att man är på rätt väg och att man lyckats med att ändra sin livsstil och sitt beteende.  Sannolikheten att lyckas ökar om de mindre målen, som talar om konkreta resultat, är steg på vägen mot ett större mål – att leva längre, att må bättre eller till exempel att genom sina egna val bromsa klimatförändringen.

Om man dessutom hittar en grupp likasinnade som strävar mot samma mål, ökar chanserna att lyckas ytterligare. I bästa fall får man med sig hela sin familj eller arbetsplats. Plötsligt är arbetsplatsens cykelställ för liten och man måste bygga om hela cykelförvaringen och personalen vill ha flera promenadmöten.

När tillräckligt många börjar ändra sin livsstil och lyckas med det leder det till positiva samhälleliga effekter.

Samla ett gäng för att utarbeta gemensamma mål

En ny livsstil och upphandling av effekter – har de något gemensamt?  Sitra har sedan en tid tillbaka främjat upphandling av samhällelig effekt genom resultatbaserade finansieringsavtal (SIB ). Mot den bakgrunden är det uppenbart hur viktigt det är att fastställa delmålen och det större effektmålet, så som i analogin om de små stegen i en livsstilsförändring.

Samarbete är också synnerligen viktigt, som vanligt.  Därför har vi utarbetat målsättningar för upphandling av effekter i något som vi kallat effektacceleratorer, verkstäder där utvecklingsarbetet är ett samarbete. Här samlas en stor grupp offentliga, privata och tredje sektorns aktörer samt erfarenhetsexperter för att lösa en viss samhällelig utmaning.

Effektacceleratorerna har som syfte att skapa nya, gemensamma helhetslösningar för att uppnå en viss effekt. Acceleratorerna börjar med att deltagarna tillsammans utarbetar de gemensamma målsättningarna. Till skillnad från den enskildas livsstilsförändring är acceleratorernas målsättning alltid att påverka samhället. Samhällseffekt som målsättning är konkret i sig, den är bunden till tiden och mätbar.

Effektmålet som enda målsättning räcker inte, liksom den inte gör det vid livsstilsförändringar. Den måste brytas upp i mindre förändringar  – mål som ska uppnås för att uppnå den önskade samhällseffekten. Modellen där en stor grupp går till botten med frågorna har visat sig sin styrka, än en gång. När de förändringar som behövs klarnat är det enklare att se de lösningar som behövs för att få till stånd förändringarna.

Upphandlingen kan åstadkomma en del av lösningarna, men mycket återstår att göra inom de övriga områdena. Upphandling av effekter är en del av lösningen, men kniviga problem löses inte med bara upphandling. Under det gemensamma utvecklingsarbetet visar det sig ofta att det finns ett omedelbart behov av att ändra systemen, när man konkret kan se att man mycket mer än hittills borde satsa på sektoröverskridande samarbete för att nå de gemensamma förändringsmålen. Helhetslösningen kräver alltså strategisk vision och ledning, men det är en annan historia.

Ta kontakt om du tror att sparrande av gemensamt utarbetade effekt- och förändringsmål och att få en bild av helhetslösningen kan hjälpa dig framåt.

Läs mer:

Effektacceleratorn i Uleåborg

Sitras webbsida om samhällelig investering

 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.