Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling. Huvudmålen för kompetenscentrumet 2018–2021 är följande: Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland Offentlig upphandling