Föremålet för en innovativ upphandling är en ny eller klart förbättrad produkt eller tjänst som ännu inte fått stor spridning. Innovativ upphandling kan också vara ett nytt sätt att genomföra upphandlingen eller föremålet för upphandlingen till exempel en byggentreprenad. Upphandlingskontraktet kan