Genom strategisk ledning av upphandlingen kan man stödja genomförandet av organisationens mål. Det förutsätter goda kunskaper om organisationens upphandlingsverksamhet och dess nuläge samt om olika alternativ, möjligheter och beprövad ny god praxis. Vem drar nytta av strategisk ledning av