kuva Marita Melkkosta

Name
Marita
Melkko

Titteli
MUUTOSAGENTTI Kymenlaakso | hankinta-asiamies

Yhteystiedot
Sähköposti
marita.melkko@kinno.fi
Puhelinnumero
020 615 5039

Vahvuudet

Julkiset hankinnat

 • Hankintastrategian ja/tai ohjelman ja ohjeistusten suunnittelu, hankintojen ja hankintaprosessien kehittäminen ja toimeenpanon tukeminen
 • Markkinakartoitukset ja -vuoropuhelut tilaajien ja tarjoajien välillä
 • Hankintaneuvonta sekä hankintayksiköille että yrittäjille
 • Digitaalisten työvälineiden käyttö (mm. Hilma, Cloudia, Mercell)
 • Koulutukset
 • Hankinnoilla työllistäminen
 • Käytännön hankintaosaaminen

Strateginen johtaminen ja organisaatioiden toiminnan kehittäminen

 • Erilaiset yritysten ja julkisen sektorin kehittämistehtävät, kuten erilaisten toimintamallien sekä niihin liittyvien prosessien ja toimintojen uudelleenorganisointi ja tehostaminen
 • Hankintojen strateginen johtaminen
 • Projekti-, verkosto- ja sidosryhmäjohtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen (palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi)
 • Yritysneuvonta, liiketoiminnan kehittäminen
 • Strategialähtöisen osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
 • Tapahtumajärjestelyt (seminaarit, messut)
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Keinolaisen kommentti

Hankinnat ovat mahdollistaja ja keskeinen strategisen johtamisen työkalu joilla voi vaikuttaa niin elinvoiman vahvistamiseen kuin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Markkinavuoropuhelut ovat kehittämistyössä tärkeä työkalu.