Annemarin kasvokuva

Name
Annemari
Rantala

Contact title
MUUTOSAGENTTI Kymenlaakso | hankinta-asiantuntija

Contact details
Sähköposti
annemari.rantala@cursor.fi
Kännykkä
040 190 2552

Vahvuudet
  • Laaja käytännön hankintaosaaminen
  • Hankintaohjeistusten luominen
  • Hankintayksiköiden ja yritysten välisen dialogin edistäminen
  • Tiedon etsiminen ja analysointi
Keinolaisen kommentti

Julkiset hankinnat on hyvä nähdä työkaluna monien tärkeiden strategisten tavoitteiden toteutuksessa.  Muutosagenttina haluan tukea alueemme hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda mahdollisuuksia hankintaosaamisen kehittämiseen. 
 

Tags