Anne Sores

Name
Anne
Sores

Titteli
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Sähköposti
anne.sores@hansel.fi
Puhelinnumero
0294 444 313

Vahvuudet

Pitkä käytännön kokemus hankintatoimesta ja sen kehittämisestä monenlaisessa toimintaympäristössä.

Mm. prosessien kehittäminen, muutosten johtaminen ja toteutus organisaatiossa, sopimushallinta, hankintatoimen nykytilan selvitykset, osaamiskartoitukset.

Keinolaisen kommentti

Hienoa olla mukana kehittämässä Suomeen ykkösluokan julkisia hankintoja.