Alustaratkaisut -kehittäjäryhmä

Alustatalous on datan ja ohjelmistorajapintojen mahdollistama merkittävä ja kasvava talouden ala. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy muun muassa datan keräämis-, yhdistämis- ja analysointiratkaisujen sekä uusien palveluratkaisujen kehittäjille.

Business Finlandin koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on

  • Sparrata ja tukea alustoja kehittäviä julkistoimijoita
  • Edistää alustatalouden kehittymistä ja alustaratkaisujen hyödyntämistä julkissektorilla

Tapahtunutta

  • Kehittäjäryhmä käynnistyi elokuussa 2018 kick-off-tilaisuudella, jonka ohjelman ja materiaalit löydät täältä.
  • Joulukuussa 2018 järjestettiin tilaaja-toimittaja-vuoropuhelu, jossa julkistoimijat pääsivät keskustelemaan tarpeistaan alan yritysten kanssa. Vuoropuhelutilaisuuden materiaalit löytyvät täältä.
  • Kesäkuussa 2019 järjestettiin yhteistyössä Business Finlandin AI Business -ohjelman kanssa aamiaistilaisuus, jossa kolme alustatalouden hankintacasea pääsivät esittäytymään yrityksille. 

Tulossa

 

Yhteyshenkilöt