Alustat ja API:t vesihuolto -kehittäjäryhmä

vesihuolto

Kehittäjäryhmän toiminta ei ole toistaiseksi ajankohtaista. 

Vesihuoltolaitoksissa on vuosien varrella tehty paljon töitä digitaalisen ja reaaliaikaisen tiedon tuottamiseksi ja hyödyntämiseksi. Olisiko nyt oikea aika laittaa isompaa datatalouden vaihdetta silmään? Mitä arvoa vesilaitoksille, yrityksille, tutkimukselle, asiakkaille ja viranomaisille toisi, jos eri organisaatioiden dokumentit tai data tuotaisiin rajapintojen kautta yhteiselle alustalle? Saataisiinko tieto liikkumaan siilojen yli ja tehostuisiko yhteistyö? Syntyisikö uusia innovaatioita ja parempaa palvelua? Mitä tiivis yhteistyö datan ja rajapintojen kautta voisi tuoda? 

Kehittäjäryhmän tavoitteet

  • Kehittäjäryhmässä kootaan yhteen vesilaitokset ja määritellään yhteisiä datan hyödyntämisen tavoitteita.
  • Rakennetaan alusta- ja datayhteistyötä, sekä lisätään alustapalveluiden hankintaosaamista.
  • Fasilitoidaan vesilaitosten ja alusta- ja datapalveluita tarjoavien yritysten välisiä vuoropuheluja.
  • Sparrataan hankkijoita alusta- ja datapalveluiden hankinnoissa.

Kehittäjäryhmän tapahtumat ja valmiit materiaalit

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Alustat ja API:t vesihuolto -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi Business Finland.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen tai tarvitset neuvoa oman hankintasi kanssa, ota yhteyttä KEINOn maksuttomaan neuvontapalveluun.
Voit laittaa meille viestiä osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi.
Lisätietoja KEINOn neuvontapalvelusta.

tags