Alustaratkaisut -kehittäjäryhmä

Kehittäjäryhmän toiminta ei ole toistaiseksi ajankohtaista. 

Alustatalous on datan ja ohjelmistorajapintojen mahdollistama merkittävä ja kasvava talouden ala. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy muun muassa datan keräämis-, yhdistämis- ja analysointiratkaisujen sekä uusien palveluratkaisujen kehittäjille.

Kehittäjäryhmän tavoitteena on

  • Sparrata ja tukea alustoja kehittäviä julkistoimijoita
  • Edistää alustatalouden kehittymistä ja alustaratkaisujen hyödyntämistä julkissektorilla

Kehittäjäryhmän tapahtumat ja valmiit materiaalit

  • Kehittäjäryhmä käynnistyi elokuussa 2018 kick-off-tilaisuudella.
  • Joulukuussa 2018 järjestettiin tilaaja-toimittaja-vuoropuhelu, jossa julkistoimijat pääsivät keskustelemaan tarpeistaan alan yritysten kanssa.
  • Kesäkuussa 2019 järjestettiin yhteistyössä Business Finlandin AI Business -ohjelman kanssa aamiaistilaisuus, jossa kolme alustatalouden hankintacasea pääsivät esittäytymään yrityksille. 
  • Tammikuussa 2020 pidettiin Alustat ja API:t haltuun hankinnoilla -kehittämisiltapäivä, jonka materiaalit löydät sivun alareunan liitteistä.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen tai tarvitset neuvoa oman hankintasi kanssa, ota yhteyttä KEINOn maksuttomaan neuvontapalveluun.
Voit laittaa meille viestiä osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi.
Lisätietoja KEINOn neuvontapalvelusta.