Julkisten hankintojen kehittäjäryhmät: miten ryhmä toimii?

Jokainen hankintojen kehittäjäryhmä on uniikki ja jokaisen ryhmän toiminta muotoutuu sen jäsenten mukaan. Erilaisia toiminatamalleja on useita. Alustava KEINOn esittämä kehittäjäryhmän toiminnan etenemisen malli on seuraavanlainen:

Prosessikaavio kehittäjäryhmätoiminnasta