Julkisten hankintojen kehittäjäryhmät

Hankintojen kehittäjäryhmä on julkisista hankkijoista koostuva väliaikainen ryhmittymä, joka muodostuu yhteisten hankintatarpeiden ympärille.

Kehittäjäryhmät keskittyvät erityisesti hankintojen valmistelu- ja suunnitteluprosessin kehittämiseen ja keskeinen osa toimintaa on hankinta-asiantuntijoiden ja -yksiköiden välisen yhteistyön ja vertaistuen lisääminen.

Kenelle julkisten hankintojen kehittäjäryhmätoiminta on tarkoitettu?

Kehittäjäryhmät on tarkoitettu hankintayksiköille, joilla on tahto, resurssit ja motivaatio kehittää toimintaansa ja omaksua uusia toimintamalleja tilaajaosaamisen tasosta riippumatta. Yrityksille, liiketoimintaekosysteemeille ja verkostoille, jotka kehittävät ratkaisuja markkinoita ennakoiden.  

Miksi osallistua julkisten hankintojen kehittäjäryhmätoimintaan?

Mikäli alla olevat tarpeet vastaavat omiasi, voit hyötyä kehittäjäryhmätoiminnasta.  

 • Olet tunnistanut tietyn tarpeen, mutta ratkaisumallista ei ole vielä tietoa (esim. digitaaliset palvelualustat, biotalous, puhtaat ratkaisut ja älykäs liikenne) 

 • Tarvitset asiantuntija-apua hankinnan valmisteluvaiheessa 

 • Koet hyötyväsi tiiviimmästä yhteistyöstä ja kumppanuuksien muodostamisesta muiden hankintayksiköiden kanssa 

 • Haluat aloittaa tutkimus- tai selvityshankkeen tietystä aiheesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa  

 • Olet/ haluat olla kestävien ja innovatiivisten hankintojen edelläkävijä ja haluat vauhdittaa myös muiden osaamista 

 • Kaipaat muiden hankkijoiden vertaistukea ja kokemuksia esimerkiksi seuraavista: 

  • riskienhallinnan työkalut 

  • markkinakartoituksen tekeminen 

  • markkinavuoropuhelun toteuttaminen 

Lataa tästä esitys kehittäjäryhmätoiminnasta

KEINO-osaamiskeskuksen kehittäjäryhmät on esitetty alla. Kehittäjäryhmien sivuilta saat tietoa kehittäjäryhmän ajankohtaisista kuulumista ja näet kehittäjäryhmän vetäjän yhteystiedot.

Kehittäjäryhmät toimialoittain

rakentamisen ja infran hankintojen KEINO-symboli

 

 

 

 

 

 

 

RAKENTAMISEN JA INFRAN HANKINTOJEN KEHITTÄJÄRYHMÄT

 

Liikenteen ja logistiikan hankintojen KEINO-symboli

 

 

 

 

 

 

 

LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN  HANKINTOJEN KEHITTÄJÄRYHMÄT

 

 

 

Sivityksen ja opetuksen kehittäjäryhmien symboli

SIVISTYKSEN JA OPETUKSEN HANKINNAT

 

sosiaali- ja terveydenhuolto hankinnat KEINO-symboli

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HANKINTOJEN KEHITTÄJÄRYHMÄT

 

vesi ja jätehuollonhankinnat KEINO-symboli

 

 

 

 

 

 

 

VESI- JA JÄTEHUOLLON HANKINTOJEN KEHITTÄJÄRYHMÄT

kaikki-hankinnat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

KAIKENLAISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KEHITTÄJÄRYHMÄT