Mihin hankintojen green dealissä sitoudutaan?

Julkisten hankintojen green dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin. Green dealit syntyvät tarvelähtöisesti ja päätetään yhdessä hankintayksiköiden kanssa. Sopimuksen toinen osapuoli on ministeriö, joka valikoituu hankintakohteen teeman mukaisesti. 

Green deal -sopimuksessa hankintayksikkö sitoutuu

  • konreettisesti toteuttamaan valituissa hankinnoissa green dealissä sovittuja tavoitteita, jakamaan muille kokemuksia hankinnan aikana ja mentoroimaan muita kiinnostuneita prosessin aikana luodun toimintamallin käyttöönotosta
  • prosessiin osallistumiseen: Hankintakohdekohtaisessa green dealissä edellytetään hankintayksikön omaa työpanosta ja -aikaa koko prosessiin: valmisteluvaiheeseen, kilpailuttamiseen ja sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön.  
  • Green deal -sopimukseen voi liittyä ottamalla yhteyttä sopimuksen yhteyshenkilöön (katso käynnistyneet green deal -sopimukset)

Green deal -sopimuksessa valtio sitoutuu

  • tarjoamaan asiantuntija-apua osaamiskeskuksen kautta
  • tuottamaan vuosittaista seurantaa ja vaikuttavuusarviointia
  •  tuottamaan yhtenäistä viestintämateriaalia ja näkyvyyttä dealin tehneille sekä kansallisesti että kansainvälisesti
  •  Green deal -tilaajaryhmissä tunnistettujen esteiden helpottamiseen
tags

Käynnistyneet green dealit

narrow