Hankintojen green deal -sopimukset

Julkisten hankintojen green deal -sopimus on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sitoumus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa. Green deal –sopimuksiin otetaan mukaan uusia hankintayksiköitä.  

Green deal tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita, resurssiviisauden, kiertotalouden, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia. 

KEINO tukee hankintatoiminnassa

KEINO-osaamiskeskuksen tehtävänä on toteuttaa green deal –sopimusten tavoitteita konkreettisessa hankintatoiminnassa ja siten vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta sekä vähähiilisyyttä edistävien hankintojen toteuttamista. Green deal -sopimuksen solmineille hankintayksiköille osaamiskeskus tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa. Green deal -sopimuksen tehneet hankintayksiköt muodostavat yhteisesti uuden hankintaosaamisverkoston, joka myös sitoutuu antamaan vertaistukea muille.

Green deal -sopimus soveltuu hankintayksiköille, joilla on tahto, resurssit sekä motivaatio kehittää toimintaansa ja omaksua uusia toimintamalleja nopeallakin aikataululla. Kunkin green deal -sopimuksen sitoumukset ja yksityiskohdat määritellään sisältö- ja aihealuekohtaisesti. 

 

Lisätietoja Green deal –sopimuksista ja niiden toteutamisesta Sitoumus 2050 –sivustolla

tags