Julkisten hankintojen hankintayhteistyö ja -verkostoituminen

Julkisten hankkijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys on jatkuvasti lisääntynyt. Yhteistyö hankinta-asioissa on keino saavuttaa kustannustehokkuutta ja yhteistyön sekä verkostoitumisen kautta oppia erilaisia hankintoihin liittyviä tapoja, joista poimia omaan keinovalikoimaansa uusia työkaluja ja näkemyksiä.  

 
KEINO-osaamiskeskus pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia hankinta-ammattilaisten ja hankintojen kanssa tekemisissä olevien julkisten toimijoiden, sekä yritysten, yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Tämän lisäksi tarjoamme tietoa hankintayhteistyöstä ja hankintaverkostoista sekä ohjaamme sen äärelle: 

Kehittäjäryhmät

Alueellinen yhteistyö ja tuki 

Hankintojen green deal -sopimukset

Keinokkaat verkostot ja hankkeet