Yhdisteltyjen kuljetusten kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Yhdistelemällä kattavammin eri tyyppisiä julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia, voidaan vähentää liikenteen päästöjä, säästää julkista rahaa ja tarjota kuntalaisille uusia parempia tapoja liikkua. Julkisesti kustannettujen henkilökuljetusten (mm. koulukyydit, sote-kuljetukset, palveluliikenne) avaaminen maksaville asiakkaille voi myös mahdollistaa uusien liikkumispalveluiden synnyttämisen haja-asutusalueille.

Kehittäjäryhmän toiminta tukee hallituksen tavoitetta vähentää liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Kehittäjäryhmän tavoite

Kehittäjäryhmä tavoite on edistää ja tukea henkilökuljetuspalveluiden hankintaa siten, että kuljetusten yhdistely mahdollistuu. Ensimmäisessä vaiheessa erityishuomio on koulukyydeissä.

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

Julkiset hankkijat pääsevät mukaan kehittäjäryhmän toimintaan ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjään. Kuljetuspalveluita tarjoavien yritysten edustajat voivat ottaa yhteyttä ryhmän vetäjään. Julkisten hankintayksiköiden ja yritysten välinen yhteistyö tarkentuu kehittäjäryhmätoiminnan edetessä.

Kehittäjäryhmän toiminta

Kehittäjäryhmä kokoontuu tasaisin välein yhteisiin tapaamisiin. Alkuvaiheessa toimintaan kuuluu kuljetusten yhdistämiseen liittyvien huomioitavien asioiden keruu. Myöhemmin ryhmässä järjestetään markkinavuoropuhelua tai tilaaja-toimittaja –tilaisuus. Ryhmän toiminta on juuri käynnistynyt, joten muut toimenpiteet tarkentuvat ryhmän toiminnan edetessä.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

 • Kehittäjäryhmän käýnnistystilaisuus pidettiin marraskuussa 2019. Tilaisuudessa kuultiin kokemuksia ALPIO–hankkeesta, jossa haettiin mahdollisuuksia uuden tyyppisten henkilökuljetuspalveluhankintojen tekoon.

Tulossa

 • Ryhmän seuraava tapaaminen järjestetään alkuvuodesta 2020. Tapahtumassa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Vinkkilistan läpikäynti ja kommentit osallistujilta

  • Kehittäjäryhmän toiminnan suunnittelu (mm. osallistujien tarpeiden kartoitus)

  • Tilaisuuden ajankohta ilmoittautumisohjeet julkaistaan alkuvuodesta 2020.
    

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjiin. Yhdisteltyjen kuljetusten kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi Motiva Oy.