Vähäpäästöiset kunnossapidon urakat -kehittäjäryhmä

Julkisten hankintojen merkitys markkinoita ohjaavana tekijänä infra-alalla on suuri. Kuntien ja muiden julkisten hankkijoiden nykyiset ja tulevat päästövähennys- sekä hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät vaikuttavia toimia. 

Koneellisen kunnossapidon urakoissa, esimerkiksi katualueiden sekä kiinteistöjen lumi- ja lakaisutöissä käytetään sekä kuorma-autoja että usean eri tyypin ja kokoluokan työkoneita. Urakoiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten päästöjen vähentämiselle on jonkin verran mahdollisuuksia suoraan koneille asetettavilla vaatimuksilla ja useat kunnat ovatkin itsenäisesti tehneet töitä asian eteen. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on sen sijaan haastavampaa ja niihin kiinnipääsemiseksi täytyy löytää uusia ratkaisuja. Urakkakohtaisen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen seurantamallin määritteleminen mahdollistaa sekä organisaatioiden ilmastotavoitteita palvelevan päästölaskennan että mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa päästötason käyttämisen vertailu- tai bonusperusteena.

Kehittäjäryhmän painopiste on kunnossapidon urakoissa ja kestävän kehityksen kriteereiden luomisessa kyseiseen tuoteryhmään. Joillain hankintayksiköistä tällaisia on jo olemassa, mutta yhtenäistämällä malleja ja levittämällä niiden käyttöä voidaan myös helpottaa palveluntarjoajien hallinnollista taakkaa ja siten varmistaa tarjouksien saaminen kunnianhimoisemmillekin tavoitteille.

Kehittäjäryhmän toiminta ei toistaiseksi ole ajankohtaista. Toiminta jatkuu osana muita KEINO:n toimia.

Kehittäjäryhmän tavoitteet

  • Aihepiiriin liittyvien hankintojen kehittäminen yhdessä sisältäen muun muassa hankinta-asiantuntijoiden ja -yksiköiden välisen yhteistyön ja vertaistuen lisäämistä, markkinakartoitusta ja mallien kehitystä.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

  • Kehittäjäryhmän toiminta käynnistyi syyskuussa 2019 järjestetyssä tapaamisessa. Tapaamisessa esiteltiin suunnitelma ja vaihtoehtoja ryhmän toiminnalle ja yhteiskehittämisen sitoutumiselle.

Tulossa seuraavaksi