Vähähiilinen rakentaminen kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Vähähiilisyys ja kiertotalous ovat keskeisiä teemoja tämän päivän ja tulevaisuuden rakentamisessa. Suomessa rakentaminen kattaa noin viidenneksen julkisen sektorin hankinnoista. Kuntien ja kaupunkien investoinneissa rakentamisen ja peruskorjauksen osuus on lähes puolet.

Rakentamisen hankinnoissa piilee merkittävä mahdollisuus edistää vähähiilisiä* ja kiertotalousratkaisuja ja tehdä sen avulla kuntien ja alueiden ilmasto- ja resurssitehokkuustavoitteista totta. Vähähiilisestä rakentamisesta voidaan tehdä ”tavallinen tapa toimia” ja ottaa vähähiilisyys keskeiseksi tavoitteeksi rakennusten suunnittelussa ja hankintaprosessissa.

Kehittäjäryhmä tukee hallituksen tavoitetta hiilijalanjäljen huomioimisesta rakentamisen hankkeissa.

Kehittäjäryhmän tavoite

  • Kehittäjäryhmän tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kiertotalouden mukaista rakentamista Suomessa.

  • Löytää keskeisimmät vähähiilisyyteen liittyvät näkökohdat ja kytkeä ne rakennushankkeiden suunnitteluvaiheeseen sekä kehittää näitä tukevia hankinnan kriteerejä ja määrittelyjä.

  • Viestiä Suomessa tehdyistä vähähiilisen rakentamisen esimerkkihankinnoista.

Ryhmän koko ja osallistujat

Ryhmässä on 25 jäsentä.  Osallistujat ovat hankkijoita, sekä hankintojen tekemiseen osallistuvia tahoja ja ympäristöasiantuntijoita. Ryhmässä voi myös olla mukana seuraamassa, vaikka työstettävänä ei juuri olisikaan omaa hankintaa. 

Edistettävistä hankintakohteista 1 sijaitsee Uudellamaalla, 1 Kymenlaaksossa, 1 Satakunassa ja 2 Varsinais-Suomessa.

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

Kehittäjäryhmän kohderyhmään kuuluvat hankkijat ja hankintojen tekemiseen osallistuvia tahoja ja ympäristöasiantuntijat. Ryhmässä voi myös olla mukana seuraamassa, vaikka työstettävänä ei juuri olisikaan omaa hankintaa.  Yhteistyötä alan toimijoiden ja liittojen kanssa tehdään kehittäjäryhmätoiminnan eri vaiheissa. 

Kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjään (tiedot sivun alalaidassa).

Kehittäjäryhmän toiminta

  • Kehittäjäryhmän toiminnan keskiössä ovat yhteiset tapaamiset ja vertaisoppiminen,
  • Vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmän toiminta keskittyy erityisesti hankintojen valmistelu- ja suunnitteluprosessin kehittämiseen.  KEINOn asiantuntijaryhmä auttaa vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen liittyvien näkökohtien huomioimisessa, priorisoimisessa, laskennan työkaluissa, sekä soveltuvien tavoitteiden ja kriteerien asettamisessa hankintoihin.
  • Ryhmässä luodaan yhteiset vähähiilisen rakentamisen tavoitteet, joista viestitään ja keskustellaan markkinatoimijoiden kanssa.
  • Ryhmässä tehdään kooste ja case-esimerkkejä vähähiilisen rakentamisen tueksi.

Toimintasuunnitelma

Kukin osallistuva organisaatio työstää omaa toimintasuunnitelmaansa kehitettävien hankintojen osalta. 

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

Tulossa

  • Ympäristöministeriö ja KEINO-osaamiskeskus järjestävät yhdessä Muovit kiertoaan –työpajan,  joka keskitytään hankintoihin. Lisätietoja tulossa pian.
  • Kehittäjäryhmässä on käynnissä hankesuunnitelmien sparraus case-kohteiden kanssa.
  • Seuraaa kehittäjäryhmän tapaaminen on suunniteltu keväälle 2020. Tapaamisessa keskitytään erityisesti uimahallien energiatehokkuuden parantamiseen.

 

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Vähähiilinen rakentaminen -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi SYKE. Kehittäjäryhmän vetäjän yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

 

*Vähähiilisyys tarkoittaa sitä, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on energiatehokkuuden ja pienempien ympäristövaikutusten lisäksi terveellinen, turvallinen ja toimiva julkinen rakennus, joka soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

tags
Kiertotalous hankinnoissa

Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsaus 2019

Esimerkkejä rakentamisen uusiotuotteista ja -materiaaleista.

lateral-image-left
Webinaarikuva

Webinaari: Vähähiilinen rakentaminen

Varsinais-Suomen kuntien teknisen sektorin verkkotapaaminen 14.5.2019

lateral-image-right