Vähähiilinen rakentaminen kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Vähähiilisyys ja kiertotalous ovat keskeisiä teemoja tämän päivän ja tulevaisuuden rakentamisessa. Suomessa rakentaminen kattaa noin viidenneksen julkisen sektorin hankinnoista. Kuntien ja kaupunkien investoinneissa rakentamisen ja peruskorjauksen osuus on lähes puolet.

Rakentamisen hankinnoissa piilee merkittävä mahdollisuus edistää vähähiilisiä* ja kiertotalousratkaisuja ja tehdä sen avulla kuntien ja alueiden ilmasto- ja resurssitehokkuustavoitteista totta. Vähähiilisestä rakentamisesta voidaan tehdä ”tavallinen tapa toimia” ja ottaa vähähiilisyys keskeiseksi tavoitteeksi rakennusten suunnittelussa ja hankintaprosessissa.

Kehittäjäryhmä tukee hallituksen tavoitetta hiilijalanjäljen huomioimisesta rakentamisen hankkeissa.

Kehittäjäryhmän tavoite

  • Kehittäjäryhmän tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kiertotalouden mukaista rakentamista Suomessa.

  • Löytää keskeisimmät vähähiilisyyteen liittyvät näkökohdat ja kytkeä ne rakennushankkeiden suunnitteluvaiheeseen sekä kehittää näitä tukevia hankinnan kriteerejä ja määrittelyjä.

  • Viestiä Suomessa tehdyistä vähähiilisen rakentamisen esimerkkihankinnoista.

Ryhmän koko ja osallistujat

Ryhmässä on ollut vuoteen 2021 asti noin 40 henkilöjäsentä 11 kunnasta. Osallistujat ovat hankkijoita, sekä hankintojen tekemiseen osallistuvia tahoja ja ympäristöasiantuntijoita.

Kehittäjäryhmän toiminta

Ryhmässä käsitellään erilaisten rakennusten hankinnan suunnittelu ja valmisteluvaihetta ja niiden kehittämistä. Ryhmässä määritetään keskeiset vähähiilisen rakentamisen tavoitteet, joista viestitään ja keskustellaan markkinatoimijoiden kanssa ja tehdään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa kehittäjäryhmätoiminnan eri vaiheissa. Lisäsi kukin koostaa omasta prosessistaan muille julkisia case-esimerkkejä vähähiilisen rakentamisen tueksi.
 
Toiminnan keskiössä ovat yhteiset tapaamiset ja vertaisoppiminen. KEINOn asiantuntijaryhmä auttaa vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen liittyvien näkökohtien huomioimisessa, priorisoimisessa, laskennan työkaluissa, sekä soveltuvien tavoitteiden ja kriteerien asettamisessa hankintoihin.

Toiminnan kohteet

Vuosien 2018-2021 aikana mukana on ollut 5 palvelurakennusta, sekä 6-8 uimahallia. Kohteiden osalta ryhmä jakaantui kahteen erilliseen pienryhmään: palvelurakennukset ja uimahallit.

Edistettävistä palvelurakennuksista 1 sijaitsee Uudellamaalla, 1 Kymenlaaksossa, 1 Satakunassa ja 2 Varsinais-Suomessa. Huomaa, että haemme syksyllä 2021 alkavaan toimintaan uusia kohteita ja ryhmän jäsemiä!

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa -katsaus (pdf)

  • Vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmässä saatuja oppeja hyödynnettiin tässä Talotekniikka-lehden artikkelissa ”Uimahallit ilmastofiksummiksi” (Paula Sankelo / Talotekniikka 6/2020, artikkeli on maksumuurin takana). https://talotekniikka-lehti.fi/uimahallit-ilmastofiksummiksi/ 

  • Vähähiilisen rakentamisen ryhmän syystapaaminen oli 3.11. Tapaaminen alkoi uimahallihankkeiden tilannekatsauksella, jonka jälkeen Camilla Vornanen Aalto-yliopistosta esitteli uimahallien energiankulutusta koskevan ENSIHALLI-tutkimushankkeen. Lisäksi Laura Sariola Rakennustietosäätiöstä esitteli RTS-ympäristöluokitusta ja sen soveltuvuutta uimahalleille. Tapaamisen jälkimmäinen osa kohdistui uimahallihankkeiden lisäksi yleisemmin rakentamisen hankkeisiin, ja siinä Jessica Karhu Green Building Council Finlandista esitti aiheesta Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki rakennusmateriaalien näkökulmasta. Lopussa keskusteltiin aiheesta.

  • Ennakoiva markkinavuoropuhelutilaisuus: Ratkaisuja vähähiiliseen betonirakentamiseen järjestettiin 14.1.2021.
  • Ryhmä etsii keväällä 2021 uusia palvelurakennuskohteita, joiden kautta pureudutaan syksyllä hankkijan näkökulmasta ilmastoselvityksen eli hiilijalanjälkilaskennan tekemiseen ja sen ohjausvaikutukseen rakennushankkeen suunnittelussa ja kilpailutuksessa. 

Haemme palvelurakennuskohteita vähähiilisyydestä kiinnostuneiden hankkijoiden ryhmään -uutinen

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Vähähiilinen rakentaminen -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi SYKE. 

*Vähähiilisyys tarkoittaa sitä, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on energiatehokkuuden ja pienempien ympäristövaikutusten lisäksi terveellinen, turvallinen ja toimiva julkinen rakennus, joka soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Kiertotalous hankinnoissa

Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsaus 2019

Esimerkkejä rakentamisen uusiotuotteista ja -materiaaleista.

lateral-image-left
Webinaarikuva

Webinaari: Vähähiilinen rakentaminen

Varsinais-Suomen kuntien teknisen sektorin verkkotapaaminen 14.5.2019

lateral-image-right