Tutkimuksia julkisista hankinnoista Suomessa

KEINO-osaamiskeskuksen tutkija Katriina Alhola on koonnut Suomessa tehtyjä tutkimuksia julkisista hankinnoista alla olevaan taulukkoon.