Julkisen hankinnan alueellinen yhteistyö ja tuki

Mikäli sinulla tarve auttaa tai saada apua (maakunta)alueesi hankintayksiköiltä, haluat jakaa tietoja tai tukea paikallista toimintaa, tai/ja oppia toisilta lähialueiden kollegoilta, KEINOn tukemasta alueellisesta yhteistyöstä on sinulle apua.

Keille julkisen hankinnan alueellinen yhteistyö on olennaista?

Kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot, yliopistot ja seurakunnat.

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa?

KEINO-osaamiskeskus rahoittaa paikallisten kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajien eli KEINO-muutosagenttien työtä. Muutosagentit toimivat KEINOn paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita. Tällä hetkellä KEINO-muutosagentteja onsaatu rekrytoitua seuraaville alueille:

Etelä-Karjala kartalla
Etelä-Pohjanmaa kartalla
Etelä-Savo kartalla
Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kainuu  
Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa 

Keski-Suomi kartalla
Kymenlaakson ​​alue Suomen kartalla Lapin ​​alue Suomen kartalla
Keski-Suomi Kymenlaakso

Lappi

Pirkanmaa Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Satakunnan alue Suomen kartalla Varsinais-Suomen alue Suomen kartalla
Satakunta
Uusimaa

Varsinais-Suomi 

Lue lisää muutosagenteista sivulta

KEINO-muutosagentit