Miten tehdä vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointi?

Tässä oppaassa vaikuttavuuden ennakkoarviointi on jaettu neljään toisiaan seuraavaan vaiheeseen. Käytännössä nämä vaiheet eivät välttämättä seuraa lineaarisesti toinen toistaan, vaan vaiheita voidaan toteuttaa päällekkäin tai osin eri järjestyksessä riippuen organisaation hankintaprosessiin liittyvistä tarpeista.

KEINOn symboli tunnistamiselle silman kuvaTARVE
1. Tunnista vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointitarve

 

KEINOn symboli tavoitteille maalitaulun kuvaTAVOITTEET JA SEURANTA
2. Määrittele vaikuttavuustavoitteet ja seurattavat vaikutukset

 

KEINOn symboli mittaamiselle viivoittimen kuvaMITTARIT JA ARVIOINTI
3. Laadi mittarit vaikutusten arvioimiseksi

 

KEINOn symboli käyttöönotolle työkalujen kuvaKÄYTTÖÖNOTTO
4. Sisällytä arviointiprosessin tulokset  kilpailutukseen ja hankinta-asiakirjoihin