Puhdas sisäilma -kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Kehittäjäryhmän toiminta ei ole toistaiseksi ajankohtaista. 

Sisäilman laadun parantamisen ympärille on muodostumassa uusi markkina, jonka kehitys edellyttää parempaa tiedonvaihtoa tilaajien tarpeista sekä saatavilla olevista ratkaisuista. Useat osaratkaisut vaikuttavat sisäilman laatuun, joten tilaajien intressissä on myös kartoittaa kokemuksia hankintamalleista, joissa kokonaisvastuu sisäilman laadun varmistamisesta siirtyy toimittajalle.

Kehittäjäryhmän tavoitteet

  • Edistää ymmärrystä sisäilmaratkaisujen hankinnasta.
  • Koota yhteen hankkijoilla ja jakaa hankintojen valmisteluun liittyvää työtä.
  • Herättää markkinatoimijoiden kiinnostus tilaajien tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämiseen luoden edellytyksiä skaalautuvalle markkinalle.
  • Koota tietoa ja edistää tiedonvaihtoa sisäilmaratkaisuista, tarpeista ja hankintakokemuksista.
  • Tuoda esille esimerkkejä.
  • Tukea innovatiivisiin sisäilmaratkaisuihin liittyvien hankintaprojektien syntymistä .

Kehittäjäryhmän toiminta tukee Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelman tavoitteita. Kehittäjäryhmän keskittyy erityisesti kiinteistöjen käytönaikaisiin ratkaisuihin.

Kehittäjäryhmän tapahtumat ja valmiit materiaalit

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen tai tarvitset neuvoa oman hankintasi kanssa, ota yhteyttä KEINOn maksuttomaan neuvontapalveluun.
Voit laittaa meille viestiä osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi.
Lisätietoja KEINOn neuvontapalvelusta.