Puhdas sisäilma -kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Sisäilman laadun parantamisen ympärille on muodostumassa uusi markkina, jonka kehitys edellyttää parempaa tiedonvaihtoa tilaajien tarpeista sekä saatavilla olevista ratkaisuista.

Useat osaratkaisut vaikuttavat sisäilman laatuun, joten tilaajien intressissä on myös kartoittaa kokemuksia hankintamalleista, joissa kokonaisvastuu sisäilman laadun varmistamisesta siirtyy toimittajalle.

Kehittäjäryhmän toiminta tukee Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelman tavoitteita. Kehittäjäryhmän keskittyy erityisesti kiinteistöjen käytönaikaisiin ratkaisuihin.

Kehittäjäryhmän tavoitteet

  • Edistää ymmärrystä sisäilmaratkaisujen hankinnasta.
  • Koota yhteen hankkijoilla ja jakaa hankintojen valmisteluun liittyvää työtä.
  • Herättää markkinatoimijoiden kiinnostus tilaajien tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämiseen luoden edellytyksiä skaalautuvalle markkinalle.
  • Koota tietoa ja edistää tiedonvaihtoa sisäilmaratkaisuista, tarpeista ja hankintakokemuksista.
  • Tuoda esille esimerkkejä.
  • Tukea innovatiivisiin sisäilmaratkaisuihin liittyvien hankintaprojektien syntymistä .

Kehittäjäryhmän kohderyhmä

Julkiset hankkijat ja julkisten tilojen omistajat ja hallinnoijat. Yritysyhteistyötä tehdään IAQE-ekosysteemin kanssa.

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

Julkiset hankkijat ja julkisten tilojen omistajat ja hallinnoijat voivat ottaa yhteyttä kehittäjäryhmän vetäjään.

Kehittäjäryhmän yritysyhteistyötä tehdään erityisesti IAQE-ekosysteemin kanssa. Muut toimijat voivat olla yhteydessä kehittäjäryhmän vetäjään.

Kehittäjäryhmän toiminta

Kehittäjäryhmän toiminta perustuu yhteisiin tapaamisiin ja yhdessä kehittämiseen. Kehittäjäryhmässä tunnistetaan puhtaan sisäilman edelläkävijähankintoja. Yritysyhteistyötä tehdään tilaaja-toimittaja –tilaisuuksien kautta. Kehittäjäryhmässä tunnistetaan puhtaan sisäilman hankinnasta kiinnostuneita tahoja ja tuetaan heitä hankinnan toteuttamisessa.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

Tulossa

Kehittäjäryhmän seuraavan tilaisuuden ohjelma ja ajankohta ovat avoimia. Lisätietoja kerromme KEINOn verkkopalvelussa, kun tilaisuus on ajankohtainen.
 

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Puhdas sisäilma -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi VTT. Kehittäjäryhmän vetäjän yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.