Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma, KEINO-akatemia

KEINO-osaamiskeskuksen maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta johdolle sekä hankintoja tekeville, jotta hankinnoilla voitaisiin tukea organisaation innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita. Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmassa organisaatiot voivat valjastaa hankinnat palvelemaan organisaationsa strategiaa: yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa – parhaiden asiantuntijoiden tukemana. 

KOHDERYHMÄ

Organisaation ylin johto (esim. kunnanjohtaja, johtoryhmän jäsen, toimialajohtaja) sekä hankintojen kanssa työskentelevät johtajat sekä asiantuntijat julkisella sektorilla (esim. hankintapäällikkö, hankinta-asiantuntija, hankintoja suorittavat substanssiasiantuntijat) . 

Silmän symboli

OHJELMA 

Ohjelman jaksokohtaiset pääpiirteet on kuvattu kunkin lukuvuoden omilla sivuilla:

Ohjelma lukukaudella 2019-2020

Ohjelma lukukaudella 2020-2021

Ohjelma lukukaudella 2021-2022

OSALLISTUJAT

Kehitysohjelmaan osallistuvat organisaatiot käyvät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella mukaan valitaan julkisorganisaatiota. Edellytykset hakemiseen ja ohjelmaan osallistumiseen on kuvattu lukuvuosien omilla sivuilla.  

Työkalujen symboli

OHJAUS JA TYÖKALUT

Kehittämisohjelman vetäjinä ja sisällöllisinä asiantuntijoina toimivat paitsi KEINOlaiset myös ulkopuoliset luennoitsijat. 

Organisaatioille tarjotaan pilottikäyttöön uudet sähköiset hankintatoimen työvälineet, joita ovat

  • hankintamenojen raportointiväline Hankintapulssi,
  • organisaation hankintatoimen maturiteettiin eli kypsyysasteen analysointiin kehitetty kysely- ja raportointityöväline Hankintatutka sekä
  • strategisten hankintojen osallistavaan suunnitteluun tarkoitettu työväline Hankintaluotsi.  

Katsaus akatemiassa pilotoitaviin työkaluihin

TYÖSKENTELYKEINO-akatemian jakson 1 symboli 

Lukukausilla 2019-2020 (I) ja 2020-2021 (II) kukin organisaatio valitsi itselleen sopivan kehittämistehtävän, joka toteutettiin kehittämisohjelman aikana.

Lukukaudella 2021-2022 (III) jokaisen osallistuvan organisaation tulee laatia hankintatoimelleen kehittämissuunnitelma, esim. tiekartta tai Tulevaisuuspolku.

tags