Julkisten hankintojen opetusta ja tutkintotarjonta Suomessa

Julkisten hankintojen opetusta tarjotaan Suomessa korkeakouluissa kuin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa yleensä osana liiketalouden koulutusta. 

Lisäksi räätälöidympiä julkisten hankintojen kursseja järjestävät yksityiset toimijat, kuten yritykset ja yhdistykset.

KEINO-osaamiskeskus on laatinut omia koulutuskokonaisuuksia, jotka löydät KEINO-akatemia-sivujen alta. 

 

Hankintaopetus korkeakouluissa

Hankintaopetus koulutuksina ja kursseina

Hankintaopetus kestävyydestä ja innovatiivisuudesta