Kategoria-/toimialaosaaminen

On tärkeää tuntea hankinnan kohteen toimiala ja siihen liittyvät erityispiirteet. Seuraavilta sivuilta löydät hyviä koonteja tietolähteistä, joiden kautta pystyt tarkemmin tutustumaan kunkin toimialan/substanssin huomionarvoisimpiin seikkoihin sekä KEINOn toiminnassa syntyneitä ohjeista, kriteeristöjä ja markkinatietoa:

Linkkiboksit alisivuille, joissa kunkin toimialan markkinatieto, kriteeristöt yms. 

Energiantuotannon hankinnat    
Jäte- ja vesihuollon hankinnat    
Liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinta    
Rakentamisen ja infran hankinta    
Ruokajärjestelmien ja elintarvikkeiden hankinta    
Sivistyksen ja opetuksen hankinnat    
Sosiaali- ja terveydenhuolto    
Tietojärjestelmien ja teknologian hankinta    
Työvoiman hankinta    
Yhteiskuntaturvallisuuden hankinnat
Muut