Työvoiman hankinta

Työvoimahankintojen vastuullisuus/kestävyys perustuu etenkin työehtojen ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen noudattamiseen. Käytännöt eri aloilla vaihtelevat, joten on hyvä lähteä tutustumaan alan mahdollisiin sosiaalisen vastuun ongelmiin esim. tiedossa olevien ongelmatapausten kautta: onko kyseisellä alalla esiintyneistä väärinkäytöksistä raportoitu aiemmin? 

Huonoista työoloista on raportoitu esimerkiksi tekstiili- ja elektroniikkateollisuuden sekä katukivien, työvälineiden ja elintarvikkeiden valmistuksen yhteydessä. Sosiaalinen polkumyynti on yleistyvä ongelma palveluntoimittajien piirissä, ja sen riski on erityisen suuri esimerkiksi ravintola- ja siivouspalveluiden sekä rakennusalan yhteydessä. 

Lisää aiheesta työvoiman hankinnat

Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin (Työ- ja elinkeinoministeriö)

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE