Sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat

Sote-tavarahankinnat

Vastuullisten terveydenhuollon hankintojen erityispiirteenä ovat ensiarvoisen tärkeät vaatimukset, jotka ovat: potilasturvallisuuden varmistaminen, korkea hygienia ja toimintavarmuus. Näiden lisäksi on tärkeä huomioida, että hankintoihin liittyy myös merkittäviä kestävyys- ja vastuullisuusriskejä sekä mahdollisuuksia.

Hankinnoilla on aina välillisiä ja välittömiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suomen sairaanhoitopiirien vuotuinen hankintojen yhteissumma oli vuonna 2018 noin 2,98 miljardia euroa, joten vaikuttavuus on suuri.  

Lisää aiheesta

Sairaanhoitopiirien hankinnat -kehittäjäryhmä

 

Sote-palveluhankinnat

Vastuullisten sosiaalipalveluiden hankinnan ytimessä on toimittajan kanssa tehty hankintasopimus. Sosiaalipalvelut kilpailutetaan pääosin hankintalain EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen menettelyillä. Tästä esimerkkinä avoimella menettelyllä kilpailutettu puitejärjestely, joka voi olla haasteellinen. Kyseinen menettely on raskaasti säännelty, eikä se sovellu pitkäkestoisten palveluiden asiakaslähtöiseen kilpailuttamiseen. 

Sosiaalipalveluissa on tunnistettu vahva tarve uudelle hankinta- ja sopimusmallille. KEINOn sote-palveluiden kehittäjäryhmässä on kehitetty ja pilotoitu uutta sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn mallia.

Lisää aiheesta 

Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmä 

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE