Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sote-tavarahankinnat 

Vastuullisten terveydenhuollon hankintojen erityispiirteenä ovat ensiarvoisen tärkeät vaatimukset, jotka ovat potilasturvallisuuden varmistaminen, korkea hygienia ja toimintavarmuus. Näiden lisäksi on tärkeä huomioida, että hankintoihin liittyy myös merkittäviä kestävyyden ja vastuullisuuden riskejä, sekä mahdollisuuksia. 

Hankinnoilla on aina välillisiä ja välittömiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suomen sairaanhoitopiirien vuotuinen hankintojen yhteissumma oli vuonna 2018 noin 2,98 miljardia euroa, joten vaikuttavuus on suuri.  

[Sini, kokoaisitko alle kehryissä tuotetut materiaalilinkit] 

Lisää aiheesta sote-tavarahankinnat

Sairaanhoitopiirien hankinnat -kehittäjäryhmä  

Sote-palveluhankinnat 

Vastuullisten sosiaalipalveluiden hankinnan ytimenä on toimittajan kanssa tehty hankintasopimus.  Sosiaalipalvelut kilpailutetaan pääosin hankintalain EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen menettelyillä. Tästä esimerkkinä avoimella menettelyllä kilpailutettu puitejärjestely, joka voi olla haasteellinen. Kyseinen menettely on raskaasti säännelty, eikä sovellu pitkäkestoisten palveluiden asiakaslähtöiseen kilpailuttamiseen. 

Maakuntavalmistelussa tehtyjen selvitysten perusteella hankintasopimukset ovat olleet hajallaan, ne ovat olleet puutteellisia, niiden hallinnointia ei ole selkeästi vastuutettu tai hallinnointiin ei ole ollut riittäviä resursseja. 

Lisää aiheesta sote-palveluhankinnat

Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmä 

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE