Ruokajärjestelmien ja elintarvikkeiden hankinta

Kestävillä ruokajärjestelmien ja elintarvikkeiden hankinnoilla voidaan edistää kiertotaloutta.  

Hinnan lisäksi elintarvikehankinnoissa tulee ottaa huomioon sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kriteerit. Näihin kuuluu esimerkiksi ruokahävikin minimoiminen, eläinten terveys ja hyvinvointi, elintarviketurvallisuus ja ympäristövaikutukset. Julkisten elintarvikehankintojen korkea kotimaisuusaste edistää Suomen ruokatuotannon omavaraisuutta. 

Motivan opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin