Rakentamisen ja infran hankinnat

Suomessa julkisen sektorin rakentamisen arvo on lähes 7 miljardia euroa. Rakentaminen ja rakennusten energiankulutus on suuri päästölähde niin kuntatasolla, valtakunnallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Rakentamisen ja rakennusten ylläpidon, kuten lämmityksen ja sähkön, hankintojen hiilijalanjälki on noin puolet julkisten hankintojen hiilijalanjäljestä.

Vähähiiliset rakentamisen hankinnat

Rakentamisen hankinnoissa on merkittävä mahdollisuus edistää vähähiilisyys- ja kiertotalousratkaisuja. Vähähiilisyys rakentamisessa tarkoittaa sitä, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Suomessa rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat eniten rakennuksen päälämmitysjärjestelmä, päärakennusmateriaali ja käytön aikainen energiatehokkuus. Rakennuksen hiilijalanjälki määrittyy siis useimmiten jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on energiatehokkuuden ja pienempien ympäristövaikutusten lisäksi terveellinen, turvallinen ja toimiva julkinen rakennus, joka on muuntojoustava ja soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin.  

Vähähiilisestä rakentamisesta voidaan tehdä ”tavallinen tapa toimia” ja ottaa vähähiilisyys keskeiseksi tavoitteeksi rakennusten suunnittelussa ja hankintaprosessissa. Rakennusten hiilijalanjäljen laskennalle on olemassa menetelmä ja materiaalien päästötietokanta, joita voidaan hyödyntää julkisissa hankinnoissa. Rakennuksen hiilijalanjäljelle on tulossa raja-arvo vuoteen 2025 mennessä. 

Kiinteistöjen hankinnat

Lisätietoja

Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsaus 2019: Esimerkkejä rakentamisen uusiotuotteista ja -materiaaleista. Suomen ympäristökeskus.

Sitä saa mitä tilaa – Fossiilivapaa rakennustyömaa toimii Oslossa. Kuntatekniikka 6/2019. 

Uimahallit ilmastofiksummiksi. Talotekniikka 6/2020.

Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa (pdf). KEINOn vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmä ja Canemure-hanke.

Kunnat ja muut julkiset rakennuttajat ilmastokriisin ratkaisijoina. Puutuoteteollisuus 2020.

Vähähiilinen rakentaminen –podcast 2019 (Valonia).

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE