Liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinta (U)

Kestävillä liikenteen ja logistiikan hankinnoilla pyritään muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Päästövähennyksiä haetaan monesti uusista ratkaisuista, joten toimialalla on suuri innovaatiopotentiaali.

Suomi tavoittelee liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n 2020 julkaiseman raportin mukaan tavoite on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa, kun panostetaan uu­siu­tu­vien polt­toai­nei­den käyt­töön, vauh­di­tetaan au­to­kan­nan uu­siu­tu­mis­ta, ke­hi­tet­tään jouk­ko­lii­ken­net­tä ja mui­ta kes­tä­viä lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta, edis­tet­ään lo­gis­tii­kan di­gi­ta­li­saa­tio­ta ja pa­ran­netaan lii­ken­neinf­rast­ruk­tuu­ria.

Lisää aiheesta liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinnat

Joukkoliikenne – Motivan verkkosivu  

Kuljetuspalvelut – Motivan verkkosivu 

Henkilö- ja pakettiautot – Motivan verkkosivu 

Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset-kehittäjäryhmä 

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE