Energiantuotannon hankinnat

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat toimia itse energiantuottajina tai hankkia lämpö- ja sähköenergiaa organisaationsa ulkopuolelta. Hankintayksiköt voivat vähentää energiantuotannon hiilipäästöjä suosimalla hankinnoissaan uusiutuvan energian käyttöä. Lähtökohtaisesti uusiutuvat energianlähteet ovat päästöiltään ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti muita tuotantotapoja puhtaampia. 

Suomi on sitoutunut luopumaan kivihiilen käytöstä energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaan valtionhallinto luopuu toimitilojensa öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä. Kansalliset tavoitteet on hyvä huomioida hankinnoissa hyvissä ajoin.  

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (4/2013, 2/2017) on energiatehokkuudelle määritelty vähimmäisvaatimukset, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Tutustu kokonaisuudessaan rakennusten energiatehokkuutta koskevaan lainsäädäntöön ympäristöministeriön verkkosivuilla: Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö 

Sähköntuotannon hankinnat 

Kestävä sähköntuotannon hankinta perustuu seuraavien uusiutuvien energianlähteiden hankintaan: vesivoima, bioenergia, tuulivoima, maalämpö, geoterminen energia sekä aurinkoenergia.  

Lämmöntuotannon hankinnat 

Yleisimmät lämmitystavat asuin- ja palvelurakennuksissa ovat kaukolämpö, puu- ja sähkölämmitys.  

Lämmitysjärjestelmän valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota hankinta- ja käyttökustannusten lisäksi ympäristöystävällisyyteen, käytön vaivattomuuteen sekä energiakustannuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoja on monia ja valintaperusteita useita: 

  • ympäristöseikat (hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt); 

  • polttoaineen hinta (tulevaisuuden hintakehitys); 

  • helppohoitoisuus (varmatoimisuus); 

  • käyttökustannukset; 

  • investointikustannukset; ja 

  • tilantarve. 

Lisää aiheesta energiantuotannon hankinnat

Oma energiantuotanto - Motivan verkkopalvelu

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE