Hankinnan kohde

Kullakin toimialla on erityispiirteensä, jotka määrittävät myös sitä, miten kestävyys ja innovatiivisuus on mahdollista toteuttaa niiden eri prosesseissa, palveluissa ja tuotteissa. Alla oleville sivuille olemme koonneet seuraavien toimialojen erityispiirteitä ja mahdollisia kriteerejä, jotka niiltä tehtävissä hankinnoissa voi ottaa huomioon kestävyys- ja innovatiivisuustavoitteiden saavuttamiseksi. 

Energiantuotannon hankinnat

Jäte- ja vesihuollon hankinnat

Liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinta

Rakentamisen ja infran hankinta

Ruokajärjestelmien ja elintarvikkeiden hankinta    

Sivistyksen ja opetuksen hankinnat

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Tietojärjestelmien ja teknologian hankinta    

Työvoiman hankinta    

Yhteiskuntaturvallisuuden hankinnat