Hankinnan kohde

Alisivuina seuraavat, joilta löytyisi tarkemmin kohdekohtaisesti huomionarvoiset asiat koottuna:

Energiantuotannon hankinnat    
Jäte- ja vesihuollon hankinnat    
Liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinta    
Rakentamisen ja infran hankinta    
Ruokajärjestelmien ja elintarvikkeiden hankinta    
Sivistyksen ja opetuksen hankinnat    
Sosiaali- ja terveydenhuolto    
Tietojärjestelmien ja teknologian hankinta    
Työvoiman hankinta    
Yhteiskuntaturvallisuuden hankinnat