Hankinnan tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB)

Mikä tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB)? 

Tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB) on yksi työkalu tulosten ja vaikuttavuuden hankintaan. Julkinen sektori määrittää hankinnalle tarkat, mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.  

Työkalua kokeillaan Suomessa jo kahdessa projektissa. Ensimmäinen niistä lisää työhyvinvointia julkisella sektorilla ja toinen, työ- ja elinkeinoministeriön vetämä hanke, nopeuttaa maahanmuuttajien työllistämistä (Kotouttamisen SIB). 

Keille julkisten hankintojen tulosperusteinen rahotussopimus on eduksi?  

Kaikille julkisen sektorin organisaatioille, jotka haluavat hankkia yhteiskunnallista tai ympäristöllistä vaikuttavuutta suoritteiden sijaan.   

Miksi solmia tulosperusteinen rahoitussopimus? 

  • Verovaroilla saadaan aikaan enemmän hyvinvointia, kun hankitaan vaikuttavuutta suoritteiden sijaan 

  • Yksityisen pääoman hyödyntäminen mahdollistaa ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan 

  • Tulosperusteinen rahoitussopimus toimii systeemisen muutoksen työvälineenä 

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa? 

Tieto 

KEINO tarjoaa tietoa kansallisista ja kansainvälisistä tulosperusteisista rahoitussopimuksista. 

Neuvot  

KEINO neuvoo sopimuksiin liittyvissä valmisteluissa. Esimerkiksi kunnille tarjoamme tukea niiden omien hyvinvointia edistävien hankkeiden taloudellisessa ja toiminnallisessa mallintamisessa. 

Työkalut 

KEINO-osaamiskeskus kehittää hankintayksikölle tulosperusteisten hankintojen mallintamisen ja mittaamisen työkaluja. 

Miten pääset alkuun? 

Tutustu tarkemmin tulosperusteiseen rahoitussopimukseen ja käynnissä oleviin tulosperusteisiin hankkeisiin Sitran verkkosivuilla SIB-rahastot

Lähetä meille viesti osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi, jossa kerrot mitkä ovat tarpeesi ja tavoitteesi. Parhaiten auttamaan kykenevä osaaja on sinuun tämän jälkeen yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse, minkä jälkeen hahmottelette yhdessä jatkoaskeleet.  

 

SIB-rahastot

Tulosperusteiset rahoitussopimukset (SIB) mahdollistavat tavoitteelliset investoinnit hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen. Sitran sivuilta löytyy tietoa näistä tarkemmin.

narrow

SIB-opas julkiselle sektorille

Tulosperusteinen rahoitussopimus käytännössä. Sitran selvitys 11/2015.

narrow