Hankinnan suunnittelu

""

Hankinnan suunnittelun ja valmistelun osaamiseen kuuluu koko joukko erilaisia tietoja ja taitoja. Tärkeää on lähteä liikkeelle siitä, että osaa kertoa ja ymmärtää, mitä organisaatio toimintastrategiassaan tavoittelee ja linjaa, jotta nämä asiat (esim.elinvoima tai innovatiivisuus) voidaan hankinnoissa ottaa huomioon.

Hankintaa valmisteltaessa lähdetään siis liikkeelle organisaation tarpeesta ja tavoitteesta ja määritellään, millaista vaikuttavuutta eli yhteiskunnallista hyötyä (esim. hiilineutraalius) tilaaja haluaa saada aikaan. Sen jälkeen määritellään, millaiset myönteiset vaikutukset eli konkreettiset muutokset (esim. päästötön liikenne) saavat aikaan tavoiteltavan hyödyn ja vastaavat tilaajan tarpeeseen. Nämä vaikutukset asetetaan hankinnan kohteeksi.

Sen jälkeen on syytä lisätä osaamista tarjolla olevista ratkaisuista eli kartoittaa markkinoiden valmius vastata asetettuihin tavoitteisiin ja tarpeisiin.

Lopuksi voidaan selvittää, olisiko hankinnalle mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta. Hankintaosaamistaan voi kasvattaa myös tutustumalla erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, joilla hankintaan voi saada rahallista tukea. 

Tavoitteena hankinnan kestävyys

Tavoitteena hankinnan innovatiivisuus

Hankinnan rahoitusmahdollisuudet

Markkinakartoitus